2024.05.26.
dvdX Forum
     
Fömenü arrow Program leírások arrow DVD alapok arrow Kifejezések
Szavazás
Miböl szeretnél többet a honlapon?
 
Kifejezések Nyomtatás Email
Olvasóink értékelése: / 2
ElégtelenKitűnő 
Írta: Sider   
2014.05.13.

AAC (Advanced Audio Coding) - Lásd MPEG:fejlett audiókódolás.

Adatpuffer - A CD/D'~])-meghajtóba beépített memória meggyorsítja a lemezolvasást, valamint menti az írási folyamatot.

Anamorphot:szélesvásznú filmek felvételekor alkalmazott alaktorzitó optika,amelynek hatására a felvételen a vizszintes méretek csökkennek,de vetitéskor az eredeti arányok jelennek meg.

Authoring:médiaelemek összeállítása forgatókönyv formájában.

AVI-Audio Video Interleaved:összevont audio és video.

Backup - Az állományok biztonsági mentése, amelyek segítségével adatvesztés esetén a fájlok visszaállíthatók.

BIOS (Basic Input/Output System) - Adat be- és kivitelt kezelõ programmodul. A számítógép alapvetõ része. A modul a rendszerkomponensek aktiválásával indítóképessé teszi a számítógépet.

BIT_BYTE.A bit az a legkisebb egység,egy byte(bájt) 8 bitbõl,egy kilobyte 1024 byte-ból,egy megabyte pedig 1024 kilobyte-ból áll.(nem tévesztendõ ösze a nagy B-vel irt KB-al és MB-al a kis b=bit a nagy B=byte).Tehát egy 700MB-os film 700x1024KB és x1024B és x8bit.

A DELETE vagy az F2 billentyû segítségével megnyithatjuk a BIOS beállításainak a képernyõjét.

Buffer underrun - A lemezíró pufferének kiüritése, amikor az adatfolyam megszakadásakor befejezõdik az írási folyamat, és a lemez használhatatlanná válik. A mai fejlett lemezírókat azonban olyan technológiával (lásd BurnProof) látják el, amelyek kikapcsolják a lézert a puffer kiûritésekor, és ha újra adatot kap a meghajtó, képesek visszaállítani az írófejet arra a helyre, ahol megszakadt az adatáramlás.

BurnProof, JustLink, SmartBurn stb. - A lemezírás biztosítására használt eljárás a puffer üresjárat elkerülésére. Az adatáram megszakadása esetén leáll az írási folyamat, majd azon a ponton folytatódik az írás, ahol abbamaradt.

CBR-constant bitrate:állandó átviteli sebesség.

CD-DA (Compact Disk-Digital Audio) - digitális audio-kompaktlemez, hagyományos zenei CD.

CD-Extra - Kevert módú lemez. Adatok és audiosávok keverékét tartalmazó CD, amelyre egy adatsávot és több zenesávot írunk. Zeneszámokat tartalmazó program-CD-k, például számítógépes játékok létrehozására alkalmas.

CD-MRW - Uj CD-RW tárolási formátum, amelyet a Mount Rainier Working Group fejlesztett ki azzal a céllal, hogy felváltsák a hajlékonylemezt.

CD-Plus - Két lépésben: elõször a tetszés szerinti audio-CD-felvételeket tartalmazó zenei adatokat, majd a második menetben az adatsávot rögzítjük a lemezre. Az adathordozó csak számítógépen olvasható. A CD-lejátszók nem érzékelik a zenei lemez CD-Plus formátumban felírt kiegészítõ információkat tartalmazó adatait. Ezt a formátumot leggyakrabban a zenei CD-k jutalomanyagához, például videoklipek készítéséhez használják.

CD-R (Compact Disk Recordable) - írható kompaktlemez. Egyszer írható, adatok vagy audió állományok rögzítésére alkalmas nyerslemez.

CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) - csak olvasható kompaktlemez. Hagyományos gyárilag elkészített adat-CD.

CD-ROM XA - Lásd Multisession\\

CD-RW (Compact Disk Rewritable) - többször írható, adatok vagy audioállománvok rögzítésére alkalmas CD. A lemezre legfeljebb 1000 alkalommal írhatunk, illetve tõrõlhetünk adatokat. Az adathordozó 650 és 700 MB tárkapacitású változatban kapható.

CD-Text - A zenei CD-n az elõadó és a zeneszám címe a lemez alcsatornáiba kerül, amelyeket megtekinthetünk a megfelelõ CD-lejátszó kijelzõjén vagy a számítógépen.

Cinemascope:szélesvásznú rendszerû filmtechnika.Ezt a technikát az amerikai 20th Century Fox cég vezette be 1950.ben.A rendszer lényege a különleges,hengeres felülettel hetárolt lencséket tartalmazó anamorphot optika,melynek kicsinyitése a függõleges és vizszintes síkban nem azonos,hanem rendszerint 2:12 arányú.

Codec - kodek, multimédia-állományok, illetve más információk kódolására és dekódolására - használt algoritmus. Ezek a szoftver vagy hardver olyan algoritmusai, amelyek lehetõvé teszik az adatok A-ból B-he (kódolás), illetve B-bõ] A-ba (dekódolás) történõ átalakítását. A számítógépen leggyakrabban alkalmazott video és audio kódoló-dekódoló sémák olyan algoritmusok, amelyek segítségével az állományok minõségvesztés nélkül vagy beállítható minõségvesztéssel tömöríthetõk. Az algoritrnusok mindig egy programra épülnek, amelynek segítségével az adatokat létrehozhatjuk és lejátszhatjuk.

CSS-Content Scrambling System:adattartalom-titkositó rendszer,ugy titkosítja a DVD tartalmát,hogy az csak a megfelelõ licenccel rendelkezõ lejátszón legyen nézhetõ.

Dekódoló program - Lásd Codec

Disk-at-Once (DAO) - Lemez-egymenetben. Ennél a módszernél a teljes adatmennyiség egyetlen alkalommal kerül a lemezre. A lézer nem kapcsol ki a sávváltások során sem, így olyan zenei CD) is készíthetõ, ahol a sávok között egyáltalán nincs szünet. DAO-módban - tetszés szerinti hosszúságú szünet hozható létre a megfelelõ lemezíró segítségével.

Disk Image - CD)`kép. A CD- vagy DVD-lemez pontos másolata. A CD-képet a pufferen keresztül a merevlemezre másolhatjuk, vagy az erre alkalmas program segítségével is létrehozhatjuk. Az ImageDrive segítségével a lemezképet virtuális CD- vagy DVD)-meghajtóként is beilleszthetjük operációs rendszerünkbe.

DDCD,Double Density CD:duplasûrûségû,720 KB-os CD.(A fordító)

DRM-Digital Rights Managment:Digitális jogkezelés.

DTS-Digital Theater System:digitális szinházrendszer.A mozik szabványa,de már a házimozikban is megjelent.

DVD(Digitál Versatile Disk )-digitális videolemez.A CDutódja,kép(DVD-video),hang(DVD-audio)és adatok (DVD-Rom)rögzítésére is alkalmas.Az írható DVD-nek két változata ismeretes:a DVD+R és a DVD-R.A DVD lemez újraírható változatai:a DVD+RW,a DVD-RW és a DVD-Ram.Egyoldalú és egyrétegû,4.7 KB tárkapacitású lemezeket számítógéppel is létrehozhatunk.

DVD+VR:A DVD-VR opció nem zárja le a lemezt, ezért késõbb lehetõlégünk van az adathordozó szerkesztésére ,továbbá az adatok tõrlésére vagy hozzáadására. Sajnos nem minden asztali DVD-lejátszó tudja olvasni ezeket a lemezeket.

Extra hosszú nyerslemez - A külõnleges eljárással elkészített CD-R sávjai sokkal szorosabban fekszenek egymás mellett, amelyek az adathordozó nagyobb felületén vannak eloszlatva .Ez által 870 MB (99 perc) nagyságú adatállomány rögzíthetõ a nyerslemezre.

Firewire (IEEE 1394) - Külsõ meghajtók és digitális videokamerák csatlakoztatására szolgáló gyors külsõ buszrendszer.

Firmware- Mikroprogramozott/ROM-ban tárolt program. (Ejtsd: förmver.)

FPS (Frames per second) - A film kijelzett képeinek száma másodpercenként.

HD-BURN - 2003 áprilisában néhány cég olyan technikát fejlesztett ki, amelynek segítségével a hagyományos CD-R-lemezekre több adat rögzíthetõ. A HD-BURN-nél nincs szükség speciális lemezre. Az ilyen módszerrel elkészített lemezek kapacitása és kompatibilitása eltérõ. A SANYO típusú HD-BURN megduplázza (1,4 GB-ra) a 80 perces lemezek 700 MB-os tárkapacitását. A lemez olvasásához módosítani kell a meghajtók firmware jét. A tervekben szerepel a CD-RW lemezek támogatása is.

HFS,Hierarchical File System:hierarchikus fájlrendszer.

ISO 9660 - Nemzetkõzi CD-ROM formátumszabvány. Szabályozza az adat- és mappahosszúságot. A fájlnevek legfeljebb 8 betûbõl és 3 betûs kiterjesztésbõl állhatnak, továbbá csak betûket, számokat és aláhúzás jelet tartalmazhatnak. Az ISO 0660-szabvány gondoskodik arról, hogy a fájlrendszer valamennyi operációs rendszer alatt (Windows, DOS, Macintosh, I.inux) kompatibilis maradjon.

Joliet - A Microsoft Jolist fájlrendszere feloldja a szigorú ISO 966O-formátumot, továbbá lehetõvé teszi a Windowsban használatos hosszú (legfeljebb 64 betûbõl álló) fájl- és mappanevek használatát. Sajnos a Joliet használatával elveszítjük a többi operációs rendszerekkel való tökéletes kompatibilitást. A Joliet-támogatás nélküli rendszerek képesek ugyan olvasni a lemezt, de a fájlnevekbõl csak 8 + 3 karakter látszik.

Kódoló program - Codec

NTSC-National Television Standards Committee:Nemzeti Televíziós Szabványügyi Tanács(fõleg amerikai és japán televízió- és videoszabványok definiálásával foglalkozó társaság.

MP3 - Lásd MPEG

MP4 - Lásd MPEG

Mount-Rainier-módszer:A Mount Rainier Group által kifejlesztett, a CD-RWés a DVD+RW-lemezek operációs rendszerbeli támogatására kidolgozott lemezírási módszer, amelynek célja, hogy felváltsa a hajlékonylemezek használatát.(A fordító)

MPEG - A Motion Pictures Expert Group (Mozgóképszakértõi Csoport) által definiált videotömörítõ szabványformátum. Az MPEG ismert formátumai: az MPEG1 (VCD-video), az MPEG-2 (DVD-video) és az MPEG-4. Ezek alformátumai pedig a kõvetkezõk: az MP-2, az MP-3 és az MP-4 (AAC).

MOV-QuickTime Movie:képkódfilm.E formátum segitségével szöveges formátumú információt helyezhetünk el a filmben,amely a szerzõi jogi feltételeket vagy különbözõ funkciókat,pl.: ismétlõdõ lejátszást vagy önmûködõ inditást tartalmazza.

Multisession - A többmenetes írásmód lehetõvé teszi az adatok több menetben történõ lemezre rögzítését, azaz késõbb is folytatható az írás. Ez a módszer kényelmes megoldás, ha egyszerre csak kevés adatot szeretnénk CD-re rögzíteni. A többmenetes írásmódhoz XA formátumú CD-ROM-ot használunk.

OEM,Original Equipment Manufacturer:
eredetikészülék-gyártó.(A fordító)

Packet Writing - A csomagírással az adatokat egyenként írjuk az UDF-formátumú nyerslemezre. Ehhez egy speciális program telepítése szükséges, amely a háttérben felügyeli a lemezírási folyamatot. A csomagírás csak CD-RW- és DVD+RW-lemezzel Lehetséges. A DVD-RW-lemez adatai az UDF-formátum ellenére is csak teljes formázással törölhetõk. A formázott adathordozókat a Windows Intézõben ugyanúgy kezelhetjük, mint a hajlékonylemezt vagy a merevlemezt: másolhatjuk, áthúzhatjuk az egérrel, átnevezhetjük vagy tõrõlhetjük állományainkat.

PAL-Phase Alternation Line:PAL televíziós szabvány,videoformátum,amely 25 egymás után fûzött képkockát jelenít meg másodpercenként.

PIT:mikroszkópikus lyuk a CD/DVD-lemez felületén.A lyukak és a köztük lévõ ép felületek szélessége hordozza az információt.

RAW - A RAW- (nyers) módban a CD-író változtatás nélkül olvassa és menti az adatokat. Ilyen módon az adathordozóról bitre megegyezõ másolat készíthetõ.

Red Book(Audio)Standard:kompaktlemezre vonatkozó digitálishang-szabvány.

Session-at-Once (SAO) - A Szekció-egymenetben mód során - a Disk-at-Once, Lemez-egymenetben eljáráshoz hasonlóan - az állományok egy írási folyamat során kerülnek a lemezre, de nem lemezenként, hanem egységenként. Mivel a lemezt nem zárjuk le, egymás után több menetben rõgzíthetjúk állományainkat. A CD-lejátszók csak az elsõ menetben írt adatokat tudják olvasni.

Szuper video-CD (SVCD) - Elkülönített vagy nagy teljesítményû video. Legfeljebb 50 perc idõtartamú MPEG2 videoállományok hagyományos CD-R(W)-lemezre történõ rögzítésére alkalmas CD-formátum. Az SVCD a VHS-nél jobb minõségû, és a legtöbb DVD-lejátszón olvasható.

Track-at-Once (TAO) - Sáv-egymenetben lemezírási mód, ahol az állományok rõgzítése sávonként történik. A lézer idõnként megáll, ami az audio-CD lejátszásakor szünetet eredményez A TAO-módszerrel adatainkat lépésrõl lépésre felírhatjuk a lemezre.

Túlírás - A lemezre ilyenkor több adat kerül, mint amennyi a lemez tárkapacitása. A túlírás funkció használatával a hagyományos 80 perces CD-R-lemez játékidejét 2-3 perccel meghoszszabbíthatjuk. A túlírást nem minden CD-író és -program támogatja. Túlírni csak Lemez-egymenetben/DAO módban lehet, tehát 90 és 99 perces lemezeket csak akkor készíthetünk, ha a CD-író támogatja a túlírást.

UDF (Universal Disk Format) - univerzális lemezformátum. Az UDF-et DVD-lemezek készítésénél és csomagírásnál alkalmazzuk, mert több tárhelyet takaríthatunk meg, mint az ISO 9660formátummal. Az UDF-formátum támogatja a hosszabb fájlnevek, almappák, illetve a nagyobb méretû állományok használatát.

URL-Uniform Resource Locator:Egységes erõforráshely-meghatározó.

USB (1.1/2.0) (Universal Serial Bus) - univerzális soros busz. Az USB a perifériás eszközök külsõ hozzáférésû buszrendszere. Amíg az 1.1es generáció csak 12 Mbit/s adatátviteli sebességgel rendelkezik, a 480 Mbit/s bitsebességû 2.0-s változat már meghajtók, illetve CD-írók csatlakoztatására is alkalmas.

VBR-variable bitrate:változó átviteli sebesség.

Video-CD - Olyan lemezformátum, amely legfeljebb 50 perces MPEG-l-formátumú videoállományok hagyományos CD-R(W)-lemezre rögzítésére szolgál. A vdeo-CD VHS-minõségû, és bármilyen típusú DVD-lejátszón olvasható.

WAV - A Microsoft által kifejlesztett, a Windows operációs rendszerekben széleskörûen alkalmazott hangfájlformátum. A WAV-formátum a nem tömörített digitális audioállományok leggyakrabban használt változata.

WMA - A Windows Media Audio a Microsoft hangállományainak az adatformátuma, amely az audiofájlok jobb tömörítését kínálja, mint az MP3. A WMA-formátum digitális jogkezelõvel rendelkezik, továbbá valós idejû adatáramlást biztosít.

WMV - A Windows Media Video a Microsoft kép- és hangállományok adatformátuma.A WMV az adatokat hatékonyan tömöríti, digitális jogkezelõt kínál, valamint biztosítja a valós idejû adatáramlást.

XVCD - A nem szabványos MPEG1 és -2 formátumú (S)VCD-vidcoállományok hagyományos CD-R(W)-lemezre mentésére alkalmazott CD-formátum. Az XVCD a DVD-minõséget is elérheti, de a lemez nem olvasható minden DVD-Lejátszóval

Sider

 
< Előző   Következő >

JVC Samsung Sony Toshiba Vestel LG Acer Panasonic Philips 3D szemüveg
Támogasd PayPal-en dvdx.hu honlapot

Írd be az összeget:Támogasd a fejlesztéseket, hogy hatékonyabb, és jobb legyen a dvdx.hu honlap.

Köszönjük! Részletekért kattints IDE!Ma 2024. 5. 26, vasárnap, Fülöp napja van.
Holnap Hella napja lesz.
Legújabb letöltések
Jun.08
Downloads
FileClone2go Free Video Converter 1.3.8
May.28
Downloads
FileSony Vegas Pro 8.0c HUI
Mar.12
Downloads
FileSony Vegas Pro 8.0a HUI
Dec.12
Downloads
FileDVD Shrink v3.2.0.15 hu portable
Aug.15
Downloads
FileWinamp v5.541
Legtöbbet letöltött fájlok
Jan.07
Downloads
File iconDVD Shrink 3.2 hu
36274
Mar.06
Downloads
File iconFree 3GP Video Converter 2.4.5.1 hu
33132
May.08
Downloads
File iconDivxToDVD 0.5.2b
30994
Mar.12
Downloads
File iconSony Vegas Pro 8.0a HUI
29614
Apr.06
Downloads
File iconVegas 7.0 HUI
21907
Legtöbbet nézett leírások
dvdX Fórum Belépés
Felhasználónév

Jelszó

(C) 2007 dvdX Tippek-Tükkök - Minden jog fenntartva!   HonlaptĂ©rkĂ©p Lap tetejĂ©re
Impresszum Kapcsolat Jogi Állásfoglalás Impresszum